Y tế & Giáo dục

Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội

ĐỊA CHỈ

Hà Nội

CHỦ ĐẦU TƯ

Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội

Thông tin dự án

Hạng mục thi công

Fitout, MEP, Đồ nội thất

Diện tích

2,400 m2

Hoàn thành

2018

scroll to top