Cảm ơn các thành viên nữ, nhà thầu phụ và đối tác của chúng tôi đã đồng hành cùng chúng tôi trong việc mang đến những thiết kế và dự án tuyệt vời. Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2020!

Share on