Y tế & Giáo dục

Speak UP Hải Châu

ĐỊA CHỈ

103 Trưng Nữ Vương, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng

CHỦ ĐẦU TƯ

Speak UP Việt Nam

THÔNG TIN DỰ ÁN

Speak UP là một hệ thống trường ngoại ngữ của tổ chức Learning Systems Group (LSG), đứng hàng đầu Châu Âu về giảng dạy ngôn ngữ nước ngoài. Tại Châu Âu, hệ thống trường đã có hơn 120 trung tâm và 200.000 học viên đang theo học. SPEAK UP đã nhận được nhiều đánh giá tốt và xếp hạng đầu tại một số nước ở Châu Âu, như Ba Lan, Nga,…

scroll to top