Tiêu chuẩn Xây dựng WELL là tiêu chuẩn hàng đầu cho các tòa nhà, không gian nội thất và các cộng đồng đang tìm cách thực hiện, xác nhận và đo lường các tính năng hỗ trợ và nâng cao sức khỏe và thể chất của người sử dụng.

WELL được phát triển bằng cách tích hợp các nghiên cứu khoa học và y tế và tài liệu về sức khỏe môi trường, các yếu tố hành vi, các kết quả sức khỏe và các yếu tố rủi ro nhân khẩu học ảnh hưởng đến sức khỏe kết hợp với các ứng dụng thực tiễn hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng và quản lý tòa nhà.

Sự phát triển của WELL™ phiên bản 2 được hỗ trợ bởi hơn 150 cố vấn ý tưởng của WELL. Các cố vấn ý tưởng có chuyên môn về một hoặc nhiều trong số mười khái niệm WELL và đóng góp các giải pháp cho các mối quan tâm về sức khỏe và thể trạng, các phương pháp phù hợp nhất để bản địa hóa, các ví dụ trường hợp ứng dụng điển hình để bổ sung nền tảng nghiên cứu và thu thập các sáng kiến sáng tạo.

Có mười khái niệm trong WELL™ phiên bản 2, mỗi khái niệm bao gồm các đầu mục với ý định chăm sóc sức khỏe riêng biệt:

Khái niệm WELL Air nhằm mục đích đạt được chất lượng không khí trong nhà ở mức cao trong suốt thời gian tồn tại của tòa nhà thông qua các chiến lược đa dạng bao gồm loại bỏ hoặc giảm thiểu nguồn, các chiến lược vận hành và thiết kế tòa nhà chủ động và thụ động cũng như các can thiệp với hành vi của con người.

Khái niệm WELL Water bao gồm các khía cạnh về chất lượng, phân phối và kiểm soát nước lỏng trong một tòa nhà. Nó bao gồm các tính năng nhằm giải quyết các vấn đề về nguồn cung và mức ô nhiễm của nước uống, cũng như các tính năng nhắm mục tiêu quản lý nước để tránh thiệt hại cho vật liệu xây dựng và điều kiện môi trường.

Khái niệm WELL Nourishment yêu cầu sự sẵn có của trái cây và rau quả và sự minh bạch về dinh dưỡng. Nó khuyến khích việc tạo ra môi trường thực phẩm, nơi mà sự lựa chọn lành mạnh nhất là sự lựa chọn dễ dàng nhất.

Khái niệm WELL Light thúc đẩy việc tiếp xúc với ánh sáng và nhằm mục đích tạo ra môi trường chiếu sáng thúc đẩy sức khỏe thị giác, tinh thần và sức khỏe sinh học.

Khái niệm WELL Movement thúc đẩy hoạt động thể chất trong cuộc sống hàng ngày thông qua thiết kế môi trường, chính sách và chương trình để đảm bảo rằng các cơ hội vận động được tích hợp vào cấu trúc của văn hóa, tòa nhà và cộng đồng chung.

Khái niệm WELL Thermal Comfort nhằm mục đích thúc đẩy năng suất của con người và cung cấp mức độ thoải mái nhiệt tối ưu cho tất cả người sử dụng tòa nhà thông qua thiết kế và kiểm soát hệ thống HVAC được cải tiến và bằng cách đáp ứng các sở thích nhiệt của từng cá nhân.

Khái niệm WELL Sound nhằm mục đích tăng cường sức khỏe và hạnh phúc của người cư ngụ thông qua việc xác định và giảm thiểu các thông số tiện nghi âm thanh giúp hình thành trải nghiệm của người cư trú trong môi trường xây dựng.

Khái niệm WELL Materials nhằm mục đích giảm mức độ phơi nhiễm của con người, dù là trực tiếp hay qua ô nhiễm môi trường, với các hóa chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe trong quá trình xây dựng, tu sửa, trang bị nội thất và vận hành các tòa nhà.

Khái niệm WELL Mind thúc đẩy sức khỏe tâm thần thông qua các chiến lược chính sách, chương trình và thiết kế nhằm tìm cách giải quyết các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe nhận thức và cảm xúc.

Khái niệm WELL Community nhằm mục đích hỗ trợ tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, xây dựng văn hóa sức khỏe đáp ứng nhu cầu đa dạng của tập thể và thiết lập một cộng đồng cư trú hòa nhập, gắn bó.

Trả lời